Home / Czytelnia / Z ostatniej chwili / Mix - News / Branża leasingowa szybko odrabia straty

Branża leasingowa szybko odrabia straty

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy, podał, że w I połowie 2021 r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania o wartości 40,5 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie 36,2% r/r. To pierwszy tak dobry wynik sektora leasingowego od końca 2018 r., kiedy wartość rynku przekroczyła pułap 82,6 mld zł. Patrząc historycznie przez kolejne dwa lata (2019 i 2020) sektor leasingowy notował ujemne dynamiki, które zostały przełamane w tym roku. Segment leasingu maszyn poligraficznych odnotował w 2021 r. wzrost o 57,1% (r/r).

Jak zauważa Paweł Pach, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, „pierwsze sześć miesięcy tego roku pokazało, że przedsiębiorcy wrócili do inwestycji i realizowali je przy udziale leasingu. To dwie dobre wiadomości. Aktywność polskich firm, głównie z segmentu MŚP, w prosty sposób przekłada się na wyniki sektora leasingowego, a te są bardzo dobre. Równie wysokie są oczekiwania na kolejne miesiące roku. Według najnowszej prognozy ZPL, która mówi o 20,2% wzroście na koniec 2021 r., branża leasingowa ma szansę nadrobić dwa lata spowolnienia, jakie obserwowaliśmy na rynku leasingu w 2019 i 2020 r. Dla leasingodawców był to czas wytężonej pracy związanej ze zmianą procesów, sposobu zawierania umów czy zmiany metod kontaktu z klientami. Każda prognoza jest dziś obarczona dużym ryzykiem, ze względu na zbliżającą się jesień i czwartą falę pandemii, jednak eksperci sektora leasingowego mają nadzieję na dobrą końcówkę roku”.

Struktura rynku leasingu, odbiorcy usług leasingowych

Firmy zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu koncentrują się na obsłudze transakcji leasingowych, które wartościowo stanowią 86% zawieranych umów. Najnowsze dane rynkowe pokazują, że wartość wszystkich kontraktów leasingowych podpisanych w pierwszej połowie tego roku wyniosła 34,8 mld zł. Rzadziej zawierane były umowy pożyczki, których wartość jest szacowana na poziomie 5,7 mld zł (dane ZPL po I połowie 2021 r.).

Największą grupą odbiorców usług leasingowych pozostają mikro- i małe firmy, czyli klienci o obrotach do 20 ml zł, którzy stanowią 73,8%. Klienci mikro (tj. firmy o obrotach do 5 mln zł) mają 55% udziału w rynku, a firmy o obrotach od 5 do 20 mln zł 18,9% udziału. Transakcje zawierane z firmami o największych o obrotach (powyżej 20 mln zł) stanowią 25,3%, podczas gdy umowy z klientami indywidualnymi są szacowane na 0,7%.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. przy pomocy leasingu i pożyczki inwestycyjnej przedsiębiorcy najczęściej finansowali pojazdy lekkie (43,6% w strukturze rynku leasingu) oraz maszyny i inne urządzenia (27,9%). Nieco rzadziej finansowali pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy i autobusy (23,2% udział w rynku). Inne aktywa, takie jak: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i pozostałe pojazdy mają 4,5% udziału w rynku, podczas gdy nieruchomości zaledwie 0,7%.

Trendy w grupach produktów

Pojazdy lekkie: Branża leasingowa w pierwszej połowie 2021 roku sfinansowała pojazdy lekkie o łącznej wartości 17,7 mld zł, co stanowiło wynik o 29% wyższy niż rok wcześniej. Oba typy pojazdów, tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t odnotowały wysokie dynamiki (odpowiednio 31,1% r/r i 18,4% r/r).

Maszyny i inne urządzenia: Sektor finansowania maszyn w ubiegłym roku w najmniejszym stopniu odczuł skutki recesji. W I połowie 2021 r. recesja nie była już widoczna w wynikach sektora leasingowego, który w segmencie finansowania maszyn zanotował 21,8% wzrost r/r, dzięki transakcjom o łącznej wartości 11,3 mld zł. W analizowanym czasie wszystkie segmenty rynku maszyn odnotowały dodatnie dynamiki w 2021 r.: maszyny rolnicze (14,7% r/r), sprzęt budowlany (37,5% r/r), maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (35,7% r/r), sprzęt medyczny (20,8% r/r), maszyny dla przemysłu spożywczego (19,1% r/r) czy maszyny poligraficzne (57,1% r/r).

Pojazdy ciężarowe

Ubiegłoroczny kryzys w największym stopniu obniżył wolumen finansowania pojazdów ciężarowych, dzięki czemu odbicie w tym segmencie rynku jest najbardziej znaczące. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. leasingodawcy podpisali kontrakty o łącznej wartości 9,4 mld zł, wobec 4,9 mld w roku ubiegłym. Za 91% wzrost w tym segmencie rynku w br. odpowiadały w równym stopniu transakcje dotyczące ciągników siodłowych (117% dynamika r/r), naczep i przyczep (105,9% dynamika r/r) jak i pojazdów o masie powyżej 3,5 t (59,7% wzrost r/r). Gorsze wyniki branża zanotowała jedynie w obszarze finansowania autobusów.

Zdaniem Juli Patorskiej, ekspertki Zespołu Analiz Ekonomicznych, Partner Associate, Deloitte Advisory, „wyniki branży leasingowej za I połowę 2021 r. odzwierciedlają ogólną sytuację w gospodarce polskiej, gdzie na poziome makro widoczny jest ponowny wzrost i odbicie po spowolnieniu gospodarczym spowodowanym pandemią w 2020 r. Na przykład znaczny wzrost sfinansowanych pojazdów lekkich można powiązać ze wzrostem koniunktury konsumenckiej w Polsce. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) jest o 1,4 pkt proc. lepszy niż ten z czerwca. Z miesiąca na miesiąc zanotowano również polepszenie oceny sytuacji finansowej gospodarstwa domowych i możliwości dokonywania zakupów poprzez konsumentów. Dalszy wzrost ufności klientów indywidualnych powinien pozytywnie sprzyjać segmentowi pojazdów lekkich. Wzrost leasingu maszyn i urządzeń oraz transportu ciężkiego można za to powiązać z polepszonym nastrojem przedsiębiorców m.in. w sektorach transportu i magazynowania, jak i w przetwórstwie przemysłowym. Ci przedsiębiorcy na koniec 2021 r. oczekują wzrostu zamówień i wzrostu poziomu inwestycji, w porównaniu do ubiegłego roku”.

Prognozy na koniec roku

Kwartalny odczyt badania koniunktury branży leasingowej, realizowany wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL, pokazuje, że eksperci firm leasingowych oczekują wzrostu zatrudnienia w III kwartale 2021 r. oraz prognozują dalsze pogorszenie jakości portfela. Jednocześnie ankietowani spodziewają się dalszego wzrostu aktywności sprzedażowej w III kwartale 2021 roku, chociaż nie będzie ono już tak wyraźne, jak obserwowane w I półroczu 2021.

Firmy leasingowe spodziewają się wyższego poziomu finansowania dla wszystkich badanych grup środków trwałych. Wyraźne wzrosty finansowania oczekiwane są dla maszyn i IT. Trochę słabsze, ale wciąż wyraźnie pozytywne perspektywy rysują się dla finansowania pojazdów lekkich, środków transportu ciężkiego i nieruchomości.

Prognoza ZPL pokazuje, że w 2021 r. rynek leasingu odrobi straty poniesione w ciągu dwóch ostatnich lat. Dynamika branży leasingowej w 2021 r. na poziomie 20,2% będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. Do końca 2021 r. branża leasingowa możne udzielić łącznego finansowania o wartości przekraczającej 84,3 mld zł. Tym samym rynek leasingu w 2021 r. może przekroczyć wartości osiągnięte w 2018 r.

  • Obecnie 0 z 5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ocena: 0/5 (0 ocen/y)

Dziękujemy za ocenę!

Twoja ocena już została uwzględniona. możesz oceniać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Nie masz uprawnień do pisania komentarzy. Zaloguj się.

Z ostatniej chwili

W dn. 21 i 22 czerwca br. w warszawskim Expo XXI odbędzie się IV edycja Międzynarodowych Targów Dostawców dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days. Wydarzenie, w którym udział jest bezpłatny (wymagana jest rejestracja), jest przeznaczone dla producentów leków i kosmetyków, a także przedstawicieli instytucji, uczelni i firm z otoczenia branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

Firma Dantex – producent cyfrowych drukarek do etykiet – nawiązała współpracę sprzedażową i marketingową dotyczącą drukarek Pico z Grupo Impryma, działającą na terenie Hiszpanii i Portugalii.

Polecamy

Prenumerata

Zachęcamy do zaprenumerowania naszego pisma.
Wypełnij formularz i dołącz do grona ludzi dobrze poinformowanych.

●Zamawiam prenumeratę●

Reklama

W tym miejscu zamieszczamy cenniki produktów reklamowych w drukowanych wydaniach "Świata DRUKU" oraz informacje techniczne dotyczące ich przygotowania.
Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować do działu reklamy:
tel. 42 687 12 92
reklama@swiatdruku.eu

*Informacje o modułach reklamowych do zestawień tematycznych:

Moduły reklamowe do zestawień przygotowywane przez nasze zewnętrzne studio graficzne (w wym. 180 x 40 mm), w oparciu o przesłane do nas w tym celu następujące materiały Klienta:
- logotyp w rozdzielczości 300 dpi (formaty: AI, CDR, EPS, JPEG, PDF lub TIFF)
- nazwa firmy wraz z formą prawną
- adres: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość
- jeden numer telefonu i jeden numer faksu
- jeden adres e-mail i jeden adres strony www
- opis działalności do 600 znaków ze spacjami.

Moduły są przesyłane do Klienta przed drukiem w celu akceptacji.

W cenie modułu zawarta jest jedna poprawka Klienta i wszelkie korekty ewentualnych błędów zawinionych przez naszą redakcję lub studio graficzne.

Dodatkowe zmiany treści są dodatkowo płatne, uzależnione od czasu pracy studia.