Home / Czytelnia / Z ostatniej chwili / Wydarzenia / I Kongres Przemysłu Opakowań

I Kongres Przemysłu Opakowań

9 października br., w drugim dniu Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Logistyki Taropak w Poznaniu obradować będzie organizowany przez Polską Izbę Opakowań I Kongres Przemysłu Opakowań. Na Kongresie spotkają się projektanci i producenci oraz użytkownicy opakowań, aby dokonać oceny stanu krajowego przemysłu opakowań oraz stopnia zaspokojenia potrzeb krajowego rynku na opakowania. „Świat DRUKU” jest wśród patronów medialnych tego wydarzenia.

Ważnym celem Kongresu będzie określenie kierunków i warunków dalszego rozwoju tej branży w świetle zmieniających się potrzeb rynku, a także postępu w dziedzinie jakości i funkcji opakowań. W szczególności chodzi o rosnące wymagania odnośnie do bezpieczeństwa opakowań dla zdrowia i życia człowieka, a także dla środowiska naturalnego. Problematyce tej poświęcone będą m.in. referaty na temat bezpieczeństwa zdrowotnego opakowań, wymagań, jakie winny spełniać opakowania z punktu widzenia ochrony środowiska. Wiele uwagi poświęcone będzie zagadnieniom ochrony własności intelektualnej w branży opakowań, kształceniu kadr dla opakowalnictwa oraz roli i znaczeniu przemysłu poligraficznego.
Warto wspomnieć, że uczestnicy spotkania otrzymają monografię przemysłu opakowań w Polsce. Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa i kongresowej publikacji zamieszczone są na portalu Polskiej Izby Opakowań www.pio.org.pl. Tam też można uzyskać formularz zgłoszenia udziału w tym wydarzeniu. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września.
Program kongresu
I. Sesja inauguracyjna
10.15 – 10.25 Otwarcie Kongresu. Prezentacja Sponsorów.
10.25 – 10.45 Referat wprowadzający „Cywilizacyjna rola opakowania oraz czynniki decydujące o rozwoju opakowalnictwa w Polsce” (tytuł roboczy).
II. Sesja referatowa
Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy i kierunki oraz warunki rozwoju. Wyzwania. Nowe technologie i materiały. Nowe funkcje opakowań.
W tej części Kongresu przewidziano następujące wystąpienia (prezentacje):.
10.45 Przemysł opakowań do żywności
11.05 Przemysł opakowań dla produktów przemysłowych (chemia, budownictwo, meble, AGD, RTV i inne powszechnego użytku)
11.20 Przemysł opakowań dla farmacji
11.40 Przemysł opakowań dla kosmetyków
12.00 Przerwa kawowa
12.15 Poligrafia „opakowaniowa”
12.35 Przemysł maszyn i urządzeń do pakowania i produkcji opakowań
II. Sesja plenarna
Wystąpienia uczestników Kongresu zawierające informacje o tendencjach rozwojowych przemysłu opakowań, osiągnięciach, stosowanych technologiach, wyzwaniach, jakie stają przed przemysłem opakowań; o czynnikach warunkujących rozwój przemysłu opakowań. Organizatorzy oczekują także wystąpień uzupełniających lub odnoszących się do referatów zaprezentowanych w trakcie Sesji Referatowej, a także wniosków i propozycji do zamieszczenia w pokongresowym Raporcie. W sesji tej, na którą przeznaczono ok. 3 godzin, będą stworzone warunki do zabrania głosu przez ok. 20–25 uczestników Kongresu.
12.50 – 14.00 I część sesji plenarnej. Wystąpienia 8–10 uczestników
14.00 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.30 II część sesji plenarnej. Wystąpienia 12–15 uczestników
IV. Sesja wnioskowa
16.30 – 16.50 Prezentacja wniosków i opinii przewidzianych do zamieszczenia w Raporcie „Przemysł opakowań w Polsce. Stan aktualny. Perspektywy, kierunki i warunki rozwoju oraz wyzwania”.
V. Ceremonia zamknięcia Kongresu
17.00 – 17.20 Wręczenie okolicznościowych nagród i wyróżnień (tytuły zasłużonych dla przemysłu opakowań; certyfikatów Sponsor Kongresu Przemysłu Opakowań; nagród w Konkursie PakStar 2012 i innych)
17.20 – 19.00 Bankiet.

  • Obecnie 0 z 5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ocena: 0/5 (0 ocen/y)

Dziękujemy za ocenę!

Twoja ocena już została uwzględniona. możesz oceniać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Nie masz uprawnień do pisania komentarzy. Zaloguj się.

Z ostatniej chwili

W dn. 14–16 marca 2023 r. w centrum wystawienniczym w Monachium kolejny raz odbędzie się połączone wydarzenie, skupiające globalny przemysł przetwórczy, papierniczy i poligraficzny. Mowa o targach CCE International (wystawa dla przemysłu tektury falistej i litej), ICE Europe (wystawa poświęcona obróbce papieru, folii i taśm) i InPrint (koncentrująca się na technologii druku przemysłowego).

Fujifilm ogłosił zamknięcie linii produkcyjnej płyt offsetowych w niderlandzkim mieście Tilburg i przeniesienie jej do fabryk w Japonii i Chinach. Zakończenie procesu ma nastąpić z końcem 2023 r. Powodem tej decyzji jest ciągły spadek zapotrzebowania na płyty offsetowe, wynikający z przechodzenia drukarń na technologię cyfrową (trend ten został przyspieszony przez pandemię). Nie bez znaczenia jest także pogarszająca się w Europie sytuacja rynkowa – wzrost kosztów surowców, niestabilność rynku energii oraz wpływ wyższej inflacji.

Pod koniec listopada br. blisko 50 pracowników firm Aquila i VPK Packaging Polska wzięło udział w warsztatach sadzenia drzew, sprzątaniu lasu i zazielenieniu przestrzeni zrujnowanej przez nawałnice w Wielkopolsce. W ramach akcji posadzono drzewa na obszarze Nadleśnictwa Gniezno, niedaleko centrali firmy we Wrześni.

Polecamy

Prenumerata

Zachęcamy do zaprenumerowania naszego pisma.
Wypełnij formularz i dołącz do grona ludzi dobrze poinformowanych.

●Zamawiam prenumeratę●

Reklama

W tym miejscu zamieszczamy cenniki produktów reklamowych w drukowanych wydaniach "Świata DRUKU" oraz informacje techniczne dotyczące ich przygotowania.
Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować do działu reklamy:
tel. 42 687 12 92
reklama@swiatdruku.eu

*Informacje o modułach reklamowych do zestawień tematycznych:

Moduły reklamowe do zestawień przygotowywane przez nasze zewnętrzne studio graficzne (w wym. 180 x 40 mm), w oparciu o przesłane do nas w tym celu następujące materiały Klienta:
- logotyp w rozdzielczości 300 dpi (formaty: AI, CDR, EPS, JPEG, PDF lub TIFF)
- nazwa firmy wraz z formą prawną
- adres: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość
- jeden numer telefonu i jeden numer faksu
- jeden adres e-mail i jeden adres strony www
- opis działalności do 600 znaków ze spacjami.

Moduły są przesyłane do Klienta przed drukiem w celu akceptacji.

W cenie modułu zawarta jest jedna poprawka Klienta i wszelkie korekty ewentualnych błędów zawinionych przez naszą redakcję lub studio graficzne.

Dodatkowe zmiany treści są dodatkowo płatne, uzależnione od czasu pracy studia.