Media / Images / Andrzej Palacz _ dyr. Drukarni Akapit Jarosław Baryła ok

Andrzej Palacz _ dyr. Drukarni Akapit Jarosław Baryła ok

Redaktor naczelny „Wydawcy”, Andrzej Palacz (po prawej), wręcza dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w tegorocznym Rankingu dyrektorowi Drukarni Akapit – Jarosławowi Baryle